Περιοχες εξυπηρετηση

Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται οι περιοχές που εξυπηρετούμε. Έκτος αυτών των ορίων οι τιμές των προσφορών και η τοποθέτηση των προϊόντων ισχύουν κανονικά με επιβάρυνση μόνο για την μεταφορά.